Aktuelt

Tomter

Tomter i Hurdal

Tomter til salgs

Nedenfor er tomter og areal for salg. Delvis i regulerte områder, men også enkelttomter i uregulerte områder.

Kontaktperson er Marit Rønning på mob: 90 10 47 79 eller e-post: marit.ronning@mev.no
  • Brustad Boligområde

    Brustad Boligområde er del av en større boligutbyggingsplan; Brustad, Skogstad/Bundli. Første del i boligutbyggingsplanen, Brustad B1, består av 20 eneboligtomter på til sammen 22,7 daa, og 3 områder til konsentrert småhusbebyggelse på til sammen 24,5 daa. Alle tomtene er byggeklare, og pr. desember 2016 er Les mer…

  • MEV har arealer for salg i Bårliåsen i Eidsvoll kommune regulert til bolig.

  • Regulert hotelltomt ved Andelva, Eidsvoll Verk, ca 28 daa, 40% BYA, vurderes solgt. Nærmere informasjon gis ved henvendelse på telefon 63988970, eller e-post: marit.ronning@mev.no