Aktuelt

Ved

Ved

Trenger du ved?

Vi har to tilbud til deg som ønsker å legge ned litt egeninnsats for å sikre varme til vinteren.

Vedtømmer

Fra våre skogsdrifter selger vi en del vedtømmer til vedprodusenter og private kunder. Vedtømmeret leveres som ordinært tømmer kappet i lengder mellom 3,0 og 5,5 meter. Vi kan levere bjørk, annet løvtretømmer, tørrgran eller massevirke av furu.

Tømmeret transporteres til kunden av våre tømmerbiler.

Etterspørselen etter slikt vedtømmer er stor, så bestill i god tid dersom du ønsker slikt tømmer for egenproduksjon av ved.

Bjørk i tømmerlengder 3-5,5m350,- kr/m3 eks. mva
Tørrgran i tømmerlengder 3-5,5m250,- kr/m3 eks. mva

Ved store leveranser av tørrgran, be om tilbud.

Transport kommer i tillegg.
Alle priser eks. mva.

Henvendelser pr e-post: per.almqvist@mev.no eller tlf 93 09 36 35

Vedoner

For innbyggere i Hurdal kommune tilbyr vi også selvhogst av ved. Arbeidene må gjennomføres i løpet av en sommersesong.

Det er utarbeidet en egen avtale som må gjennomgås og undertegnes før arbeidet starter.

Du blir vist et avgrenset område av skogen hvor du kan hogge ved til eget bruk. Pris pr. vedone er kr. 650,- ekskl. mva, tildelingen gjelder én sommer. Hogsten må være ferdig 1. september samme år, og vedhogger forplikter seg til å følge de anvisninger som gis.

Dersom du ønsker vedone kan du kontakte Geir Stenseth på telefon  97 05 46 50 , eller vårt hovedkontor på telefon  63 98 89 70.