Aktuelt

Mathiesen Eidsvold Værk ANS er en solid og tradisjonsrik familiebedrift. Haaken Nicolai Mathiesen er 11. generasjons eier siden bedriften ble stiftet i 1671.

Mathiesen Eidsvold Værk ANS driver skogbruk og eiendoms- og utmarksforvaltning i kommunene Hurdal, Eidsvoll, Nannestad, Ullensaker og Nes i Akershus fylke, og kommunene Gran og Østre Toten i Oppland Fylke.

Hurdal skogsdrift

Skog

Mathiesen Eidsvold Værks skoger omfatter totalt ca 350 000 dekar fordelt på 7 kommuner nord i Akershus og sør i Oppland.

Eiendomsutvikling - renovering av tak

Eiendomsutvikling

Mathiesen Eidsvold Værk driver eiendomsutvikling i kommunene Eidsvoll og Hurdal nord for Gardermoen. Vi arbeider også med utleie i Eidsvoll og Hurdal.

Vei Hurdal kjøretillatelse og bommer

Kjøretillatelser

På flere strekninger kan du nå løse bombillett via SMS. Øvrige veier er normalt låst med bom og krever kjøretillatelse for å kunne benyttes.

Utmark - jakt og fiske i Hurdal

Jakt og fiske

Mathiesen Eidsvold Værk leier ut store arealer til de lokale jeger- og fiskerforeningene Hurdal JFF, Bjerke JFF og Eidsvoll Skog JFF.

Damhytta i Hurdal

Hytter

Mathiesen Eidsvold Værk har hytter til utleie med flotte beliggenhenter.  Ledige hytter blir lagt ut her når det eventuelt blir oppsigelser.

Kultur - Festiviteten

Kultur

Våre historiske bygninger var viktige i Eidsvoll Verks industrielle periode. Opplev historien og et levende kulturliv.

11 timer siden

MEV har 350 kilometer (!) med egeneide skogsbilveier og det er mange små og store detaljer som stikkrenner, bruer, grøfter osv. som må ettersees, vedlikeholdes og repareres. Dette er et evighetsarbeid, men vi prøver å prioritere der det er fastboende eller der vi forventer tømmertransport. Kraftige regnskyll som vi har nå om dagen kan også by på store utfordringer. Her har vi i sommer skiftet stikkrenner og lagt ned helt ny ferist ved innkjøringen til bebyggelsen i Jeppedalen. Det ble mange lass med grus, og mange timer er lagt ned av våre veiansvarlige Ole Morten Johansen og Ole Anders Skjølås i samarbeid med Håkon Sørlie hos Jan Tore Tømte Transport og Graving AS, for å heve standarden på disse få metrene, men resultatet synes vi ble bra!

225
8 Comments
3 dager siden

Øyangen og Jeppedalen sett vestfra i området Sandbotnhaugen/Fjøsputten, Tyrieldputten skimtes i forgrunnen.

71
6 dager siden

Kvernsjøvegen er nå åpnet for gjennomfart forbi Øyangsdammen hvis det skulle friste med en sykkeltur der i helgen!

48
2 uker siden

Vi er i gang med boring av energibrønner på Stallgårdsjordet. Dette er del av helt nødvendig nytt energianlegg til Hovedgården, Stallgården med flere bygninger, hvor driftssentralen til anlegget blir i Stallgården. Alt legges i bakken og vil ikke være synlig etter boring og sammenkopling av brønnene. Vi ser fram til god varme i byggene og redusert strømforbruk i framtida.

59
4 uker siden

MEV avvirker hvert år mye tømmer i sine skoger. Disse arealene skal forynges så raskt som mulig etter avvirkning. Noen arealer forynges naturlig etter hogst, det vil si gjennom frø fra trærne i området. Men det aller meste må plantes igjen. Dette skal gjøres seinest 3 år etter at det ble avvirket, som regel plantes det innen andre året etter hogst. I år skal MEV sette ut ca. 300 000 planter. Denne jobben er det Knutsen skogstjenester AS fra Eidsvoll som utfører, og de begynte rundt 1. mai og holder på til st. Hans tider. Det er avgjørende at plantene har god tilgang til vann. Selv om våren var tørr så kom endelig regnet til slutt nå i mai. Det har regnet såpass at forholdene ser veldig bra ut for plantene som settes ut denne våren.

140
4 uker siden

Det pågår hogst inntil "Hellervegen" ved Asaskogen. Det er fortsatt opprydding av skadede trær etter vinteren 2020/2021! Den blåmerkede stien kan benyttes som normalt, men det ligger dessverre noe tømmer og kvist i stien, dette vil selvfølgelig bli ryddet ganske snart. Stien vil også bli krysset enkelte steder og eventuelle skader der vil også bli utbedret. Er det maskiner i arbeid i nærheten når du går tur så sørg for å bli sett! God tur!

35