Aktuelt

Mathiesen Eidsvold Værk ANS er en solid og tradisjonsrik familiebedrift. Haaken Eric Mathiesen er 10. generasjons eier siden bedriften ble stiftet i 1671.

Mathiesen Eidsvold Værk ANS driver skogbruk og eiendoms- og utmarksforvaltning i kommunene Hurdal, Eidsvoll, Nannestad, Ullensaker og Nes i Akershus fylke, og kommunene Gran og Østre Toten i Oppland Fylke.

Hurdal skogsdrift

Skog

Mathiesen Eidsvold Værks skoger omfatter totalt ca 350 000 dekar fordelt på 7 kommuner nord i Akershus og sør i Oppland.

Eiendomsutvikling - renovering av tak

Eiendomsutvikling

Mathiesen Eidsvold Værk driver eiendomsutvikling i kommunene Eidsvoll og Hurdal nord for Gardermoen. Vi arbeider også med utleie i Eidsvoll og Hurdal.

Vei Hurdal kjøretillatelse og bommer

Kjøretillatelser

På flere strekninger kan du nå løse bombillett via SMS. Øvrige veier er normalt låst med bom og krever kjøretillatelse for å kunne benyttes.

Utmark - jakt og fiske i Hurdal

Jakt og fiske

Mathiesen Eidsvold Værk leier ut store arealer til de lokale jeger- og fiskerforeningene Hurdal JFF, Bjerke JFF og Eidsvoll Skog JFF.

Damhytta i Hurdal

Hytter

Mathiesen Eidsvold Værk har hytter til utleie med flotte beliggenhenter.  Ledige hytter blir lagt ut her når det eventuelt blir oppsigelser.

Kultur - Festiviteten

Kultur

Våre historiske bygninger var viktige i Eidsvoll Verks industrielle periode. Opplev historien og et levende kulturliv.

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Midtsommerstemning på Bergermoen. Husk å holde hunden i bånd, hjorteviltet har for tiden kalver og killinger som setter pris på fred og ro! ...

Midtsommerstemning på Bergermoen. Husk å holde hunden i bånd, hjorteviltet har for tiden kalver og killinger som setter pris på fred og ro!

Comment on Facebook

Dette innlegget var egentlig en oppfordring til å holde hunder i bånd også på denne tiden av året, og det er nok slik at det er lettere for viltet å forflytte seg unna en saktegående skogsmaksin eller en turgåer, enn det er å unnslippe en hund med jaktinnstinkter som er utenfor sin eiers kontroll. Når det gjelder skogsdrift i hekketiden for fuglene så er det vanskelig å se for seg at man skal la være å hogge skog i 2-3 måneder av året. En skogeier kunne sagt at man unngikk aktivitet i denne perioden, men som skogeier har man også et samfunnsansvar overfor arbeidsplasser både hos de som jobber i skogen og i industrien. Hvis man stoppet all aktivitet i en så lang periode ville ingen lenger ønske å jobbe i skogen eller investere i utstyr for skogsdrift eller tømmertransport. Tømmer og råstoff fra skogen er en av de mest bærekraftige ressursene vi har, det har vært nyttet tømmer fra skogen i flere tusen år, og er et langt bedre alternativ enn ikke-fornybare ressurser. En næring med aktivitetsstopp på 2-3 måneder vanskelig å rekruttere til med det arbeidsmarkedet vi har i Norge i dag. Skogbruket er bevisst på problemstillingen og i gjennom skogsertifiseringen har man nå vedtatt retningslinjer som skal styre aktiviteten unna de mest attraktive hekkeområdene i denne tiden, og dette følger også MEV: PEFC Norge har vedtatt en ny retningslinje om begrensning av hogst i hekketida i eldre lauvskogbestand av hensyn til hekkende fugler. Retningslinjen gjelder som det fremgår nedenfor fra 30. april i år, og er som følger: Det skal legges vekt på å unngå skogsdrift i perioden mai, juni og juli i skog av spesiell betydning for fuglelivet, som eldre (hkl.4 og 5) sjiktet lauvtredominert skog. Med skogsdrift menes maskinell hogst av skogsvirke til industriformål av et visst omfang. Skogdriften på Bergermoen er en tynningshogst i ganske ensjiktet granskog (altså ikke omfattet av punktet over) som vil gi mer lys til bakken og på sikt mer vegetasjon til glede for viltet. Når det er sagt så har vi større hogstaktivitet i andre deler av året enn vi har nå. Vi ønsker alle en fortsatt god tur i våre skoger på Bergermoen, eller på andre deler av vår eiendom i Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Gran, Østre Toten eller Nes! 🙂

Møter dessverre en del folk der inne (til alle døgnets tider) som har hundene løs... Har selv fuglehunder og bruker området mye, selvsagt i bånd i båndtvangstiden.

Lurer på det samme som Fredrik. Hvorfor er det forsvarlig å holde på med skogsarbeid i den mest sårbare tida til dyrene, og ikke bare pga hjortevilt, men også med tanke på reir med fugleegg eller fugleunger i. Det er jo et rikt dyreliv innpå der med blant annet rev, hare, ekorn, fugl og hjortedyr. Hvorfor ikke begynne med skogsarbeidet tidligst juli, men gjerne enda seinere om det er dyras ve og vel dere har i tankene? 🌲🐦🐿️🦌🦊

Er det derfor det er full hogst i skauen her? Fordi de trenger fred og ro? 🙄 Skjønner at det må hogges litt men dette blei vel selvmotsigende. Ellers er dere flinke folk. 😊

Oppsynet, vis dere og slå hardt ned på de som gir f... i påbudet nå!!

View more comments

Kommer for leie!

Hytta på Snultra beliggende ved med kort avstand til Fjellsjøkampen, Bjønnåsen og Nordliskampen blir ledig for leietaker i løpet av sommeren. Hytta ligger i et flott turområde og ligger innenfor HJFF sitt småviltjaktterreng. Gode fiskemuligheter i nærheten. Hytta er enkel, uten innlagt strøm og vann, og består av et hovedrom og en kombinert gang/kjøkkenkrok. Vi skal i løpet av sommeren klargjøre den for utleie, men kan du være interessert så send oss en e-post allerede nå for å melde din interesse. (E-post: oystein.lovli@mev.no) Prisantydning: Kr 24 000 pr år inkl 12% mva + renovasjon til Hurdal kommune
...

Comment on Facebook

UTLEID!

Jørgen Røed

Vegar

Daniel Haskel Holm

Martin Solli se her😂

View more comments

Det nye næringsbygget i sentrum i Hurdal reises i disse dager.
Nye lokaler for Coop dagligvarebutikk ferdigstilles i høst.
...

Det nye næringsbygget i sentrum i Hurdal reises i disse dager.
Nye lokaler for Coop dagligvarebutikk ferdigstilles i høst.
Load more