Aktuelt

Mathiesen Eidsvold Værk ANS er en solid og tradisjonsrik familiebedrift. Haaken Eric Mathiesen er 10. generasjons eier siden bedriften ble stiftet i 1671.

Mathiesen Eidsvold Værk ANS driver skogbruk og eiendoms- og utmarksforvaltning i kommunene Hurdal, Eidsvoll, Nannestad, Ullensaker og Nes i Akershus fylke, og kommunene Gran og Østre Toten i Oppland Fylke.

Hurdal skogsdrift

Skog

Mathiesen Eidsvold Værks skoger omfatter totalt ca 350 000 dekar fordelt på 7 kommuner nord i Akershus og sør i Oppland.

Eiendomsutvikling - renovering av tak

Eiendomsutvikling

Mathiesen Eidsvold Værk driver eiendomsutvikling i kommunene Eidsvoll og Hurdal nord for Gardermoen. Vi arbeider også med utleie i Eidsvoll og Hurdal.

Vei Hurdal kjøretillatelse og bommer

Kjøretillatelser

På flere strekninger kan du nå løse bombillett via SMS. Øvrige veier er normalt låst med bom og krever kjøretillatelse for å kunne benyttes.

Utmark - jakt og fiske i Hurdal

Jakt og fiske

Mathiesen Eidsvold Værk leier ut store arealer til de lokale jeger- og fiskerforeningene Hurdal JFF, Bjerke JFF og Eidsvoll Skog JFF.

Damhytta i Hurdal

Hytter

Mathiesen Eidsvold Værk har hytter til utleie med flotte beliggenhenter.  Ledige hytter blir lagt ut her når det eventuelt blir oppsigelser.

Kultur - Festiviteten

Kultur

Våre historiske bygninger var viktige i Eidsvoll Verks industrielle periode. Opplev historien og et levende kulturliv.

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Hogst ved blåmerket sti i Maura.

Tørken sommeren 2018 og snøen denne vinteren har vært hard med skogen. Pga tørkede og knekte/veltede trær skal vi hogge rundt den blåmerkede stien fra Bellingbrusletta ned mot Borhaug. (Område merket med blå prikker på kartet) Oppstart blir denne uka. Hovedtraseen opp til opp til Borhaugkampen berøres IKKE i denne omgang. Alternativ rute kan være å følge veien, vist med stiplet grønn linje. Går du i hogstområdet, sørg for å bli sett av maskinførere og tømmerbilsjåfører. Den blåmerkede stien går i den gamle traktorveien som ble benyttet sist det var hogst der, og den vil også bli delvis kjørt i nå. men vi skal sette den i stand igjen så raskt det er praktisk mulig på forsommeren.
...

Hogst ved blåmerket sti i Maura.  Tørken sommeren 2018 og snøen denne vinteren har vært hard med skogen. Pga tørkede og knekte/veltede trær skal vi hogge rundt den blåmerkede stien fra Bellingbrusletta ned mot Borhaug. (Område merket med blå prikker på kartet) Oppstart blir denne uka. Hovedtraseen opp til opp til Borhaugkampen berøres IKKE i denne omgang. Alternativ rute kan være å følge veien, vist med stiplet grønn linje. Går du i hogstområdet, sørg for å bli sett av maskinførere og tømmerbilsjåfører. Den blåmerkede stien går i den gamle traktorveien som ble benyttet sist det var hogst der, og den vil også bli delvis kjørt i nå. men vi skal sette den i stand igjen så raskt det er praktisk mulig på forsommeren.Image attachment

Comment on Facebook

Takk for god info! 🙂

Gratulerer! For oss "harajegere" i nærområdene på Romerike har bedriften vært en hjelpsom samarbeidpartner, gjennom tilgang til store jaktarealer og arealer og husvær m.m. for jaktprøver og dommeropplæring i Romerike Harehundklubb gjennom mange år. Det hører med til historien at den første jaktprøven for harehunder i Norge ble avholdt på Bergermoen! Ellers har bedriftens eiere videreført den eldgamle tradisjonen med "selskapsjakt på hare". På vedlagte bilder ser en nåværende eier og jaktkamerater sammen med felte harer og min utlånte Lb Jens under en vellykket "selskapsjakt" for noen år siden. (Fotograf Thomas Hauerberg- trolig).

View more comments

Alle årstider gir mulighet til å stelle litt med skogen. Her driver Fredrik Haugjord Rølsåsen med kvisting av furu i Jeppedalen. Før furua blir for grov kan man kviste den nederste stokklengden av treet slik at den som hogger treet om kanskje 100 år kan selge rotstokken som kvistfritt virke. D.v.s. at det bare er kvist i den innerste kjernen av virket fordi de avskårede kvistene vokser over, og veden uten kvist kan benyttes til formål som krever visuelt pent virke, f.eks finér. Det kvistes flere trær enn de som vi tror kommer til å stå i 100 år til fordi vi ikke vet hvilket tre som knekker pga tung snø i løpet av denne perioden, og det gir oss litt valgmuligheter når skogen skal tynnes. Halvannen meter snø gjør at man slipper å strekke seg så langt også. Dette er ikke så aktuelt på gran, pga fare for råte

En skal som man skjønner evne å tenke langsiktig som skogeier, og hvem vet hvilke kvaliteter som etterspørres om 100 år??.
...

Load more