Aktuelt

Tomter

Brustad Boligområde er del av en større boligutbyggingsplan; Brustad, Skogstad/Bundli. Første del i boligutbyggingsplanen, Brustad B1, består av 20 eneboligtomter på til sammen 22,7 daa, og 3 områder til konsentrert småhusbebyggelse på til sammen 24,5 daa. Alle tomtene er byggeklare, og pr. desember 2016 er kun 5...

Regulert hotelltomt ved Andelva, Eidsvoll Verk, ca 28 daa, 40% BYA, vurderes solgt. Nærmere informasjon gis ved henvendelse på telefon 63988970, eller e-post: marit.ronning@mev.no...