Aktuelt

Eiendom

Hovedmål er å utnytte eiendommens potensialer for eiendomsutvikling aktivt.  Bidra til oppnåelse av økonomisk målsetting for ekstraordinære inntekter gjennom salg av utviklede områder. Gradvis utvikle utleievirksomheten fra gammel og til dels usentral bygningsmasse, til mer sentrale eiendommer.  Legge vekt på rasjonell, kostnadseffektiv forvaltning av bygninger og eiendommer, som tar vare på historikk og opprettholder verdien for fremtidige generasjoner.

Boliger

Boliger

Mathiesen Eidsvold Værk ANS leier ut eneboliger og leiligheter i Eidsvoll og Hurdal.

Stallgården

Næringslokaler

Mathiesen Eidsvold Værk ANS har lokaler som leies ut til ulike næringsformål.

Tomter

Tomter

Tomter og areal for salg. Delvis i regulerte områder, men også enkelttomter i uregulerte områder.

Hurdal sentrum prosjektbild

Utviklingsprosjekter

Mathiesen Eidsvold Værk ANS driver eiendomsutvikling i Eidsvoll og Hurdal.

Jordbruk

Mathiesen Eidsvold Værk ANS eier store jordbruksarealer på Eidsvoll Verk

Lokalisert på Eidsvoll Verk og på Berger bruk i sørenden av Hurdalssjøen eier MEV tilsammen ca 1900 daa jord.

Dette er forpaktet bort til Minne Gård AS og drives tradisjonelt med produksjon av korn, poteter og gress.

Kontaktperson Minne Gård AS:
Anders Bentestuen: 99 36 92 29

Kontaktperson MEV:
Øystein Løvli E-post: oystein.lovli@mev.no

Jordbruket