Aktuelt

Nye framtidige Hurdal sentrum

Nye framtidige Hurdal sentrum

Hurdal kommune arbeider med områdeplan for Hurdal sentrum. Denne planen er todelt; et indre og et ytre sentrum. For indre sentrum er detaljregulering nettopp startet opp. Det skal bygges ca 300 nye boliger tett i sentrum, hvor MEV’s «Brustadtunet» er en spennende del av reguleringsplanen, som forhåpentligvis kan vedtas tidlig 2016. Arkitektene Helen&Hard har utformet prosjektbildet for nye Hurdal sentrum.