Aktuelt

Tomter

Tomter i Hurdal

Tomter til salgs

Nedenfor er tomter og areal for salg. Delvis i regulerte områder, men også enkelttomter i uregulerte områder.

Kontaktperson er Jarle Korgerud på mob:46 42 78 50 eller e-post: jarle.korgerud@mev.no