Aktuelt

Andelva Eidsvoll, hotelltomt

Andelva Eidsvoll, hotelltomt

Regulert hotelltomt ved Andelva, Eidsvoll Verk, ca 28 daa, 40% BYA, vurderes solgt.

Nærmere informasjon gis ved henvendelse på telefon 63988970, eller e-post: marit.ronning@mev.no