Aktuelt

Brustad boligområde

Brustad Boligområde

Brustad boligområde

Brustad Boligområde er del av en større boligutbyggingsplan; Brustad, Skogstad/Bundli.

Første del i boligutbyggingsplanen, Brustad B1, består av 20 eneboligtomter på til sammen 22,7 daa, og 3 områder til konsentrert småhusbebyggelse på til sammen 24,5 daa.

Alle tomtene er byggeklare, og pr. desember 2016 er kun 5 eneboligtomter ledig.

Dette er tomter med gangavstand til kommunesenter, butikker, post og barnehage.
Beliggenheten er sørvest vendt i svakt skrånende terreng, og gløtt av Hurdalsjøen i deler av omrdået.

Brustad B1 er kontraktsfestet i en utbyggingsavtale med Prosjektuvikling AS v/ Lauritz Fladby.

Forspørsmål om byggeklare tomter, ta kontakt med utbygger; Prosjektutvikling AS, 911 92 031.

Hele boligbyggeplanen for Brustad, Skogstad/Bundli består av 6 delområder, totalt ca. 226,6 daa.
Prosjektutvikling AS har også undertegnet en utbyggingsavtale for arealet B6 lengst sør i planområdet.
Brosjyre med kart for Brustad boligområde finner du her. (3,48MB)