Aktuelt

Kontakt oss

Besøksadresse:

Galleri Festivteten
Sagveien 2,
2074 Eidsvoll Verk
gallerifestiviteten@mev.no

Stallgården
Carsten Ankers veg 15D
2074 Eidsvoll Verk
gallerifestiviteten@mev.no

Følg oss på FACEBOOK og Instagram

Finn oss på Google Maps

Kontaktpersoner:

Jorunn H.Ø Mathiesen
jorunn.mathiesen@mev.no

Lissen Lundberg
galleri.festiviteten@mev.no