Aktuelt

Om oss

Skogtjenester i Hurdal

Om Mathiesen Eidsvold Værk ANS (MEV)

Mathiesen Eidsvold Værk ANS (MEV) driver skogbruk, eiendoms- og utmarksforvaltning av en 357 000 daa stor eiendom med diverse bygninger, næringsbygg, boliger og hytter.

Årsrapport for 2019 finner du her

Eiendommen ligger i kommunene Hurdal, Eidsvoll, Nannestad og Nes i Akershus fylke, foruten Gran og Østre Toten i Oppland fylke. På Eidsvoll Verk drives Galleri Festiviteten og museum (Stallgården), bedriftens kontor ligger i Hurdal.

Kart over eiendommen finner du her.

Det er ca 20 ansatte i bedriften og disse utfører ca 19 årsverk.

Litt om bedriftshistorien

Mathiesen Eidvold Værk ANS har en lang og tradisjonsrik historie. Tidligere hadde bedriften en bedriftsavis som het «Vi og Værket» og vi har scannet noen gamle artikler om bedriftshistorien som du finner her:

I første nummer av Vi og Værket som utkom i 1956 skrev Jørgen Mathiesen en artikkel om bedriftens historie fra 1671 – 1956.

I «Vi og Værket» nr 1 og 2 i 1991 skrev Haaken Eric Mathiesen to artikler med tittel: «Liv og virksomhet langs Andelven gjennom tidene». Her gis det en grundig historisk gjennomgang av aktiviteten i dette området.

I «Vi og Værket» nr 1 1994 finner man en rask reise gjennom bedriftens historie fra 1671 – 1994 hvor viktige hendelser i bedriftens historie blir omtalt.