Aktuelt

Om oss

Skogtjenester i Hurdal

Om Mathiesen Eidsvold Værk ANS (MEV)

Mathiesen Eidsvold Værk ANS (MEV) driver skogbruk, eiendoms- og utmarksforvaltning av en 357 000 daa stor eiendom med diverse bygninger, næringsbygg, boliger og hytter.

Årsrapport for 2021 finner du her

Rapport Åpenhetsloven juni 2023 signert

Eiendommen ligger i kommunene Hurdal, Eidsvoll, Nannestad og Nes i Akershus fylke, foruten Gran og Østre Toten i Oppland fylke. På Eidsvoll Verk drives Galleri Festiviteten og museum (Stallgården), bedriftens kontor ligger i Hurdal.

Kart over eiendommen finner du her.

Det er ca 20 ansatte i bedriften og disse utfører ca 19 årsverk.