Aktuelt

Skogtjenester

Skogtjenester vinter

Vi har en stab av dyktige skogsarbeidere

Vi tar på oss felling av trær i hager og tomterydding av vegetasjon for utbyggere og privatpersoner – priser avtales etter befaring, eller at arbeidet utføres på timesbasis der det er mest hensiktsmessig.

Skogtjenester

Ungskogpleie er kanskje det viktigste tiltak man gjør som skogeier. MEV kan bistå skogeiere med dette tiltaket, som kan finansieres over skogeiers skogfondkonto og er tilskuddsberettiget.

Ønsker du å øke verdien på din skog gjennom kvalitetsmessig riktig skogskjøtsel, kan vi hjelpe deg med det.

Vi har dyktige skogsarbeidere som hvert år gjennomfører store skogkulturprogrammer på våre egne eiendommer.

De disponerer moderne utstyr og er oppdatert på ny, aktuell kompetanse innen skogskjøtsel.
Vi tar også på oss oppdrag i din skog dersom du har behov for skogskjøtsel.

Aktuelle arbeider er:

  • Planting
  • Etterkontroll og supplering av plantefelter
  • Etterkontroll og supplering av naturlig foryngede hogstflater
  • Lauvrydding
  • Avstandsregulering
  • Kunstig kvisting
  • Manuell tynning og sluttavvirkning
  • Veivedlikehold se veitjenester
  • I samarbeid med våre underleverandører kan vi også tilby maskinell sluttavvirkning og tynning

Dersom du ønsker å bruke din tid på andre aktiviteter, og ønsker å sette bort forvaltningen av din skog i sin helhet, kan vi gi deg et godt tilbud også på det.

Kontakt oss for en utforpliktende prat på 63 98 89 70 – eller hovedkontor@mev.no -der du vil få hjelp til å øke verdien på din skog.