Aktuelt

Ved

Ved

Trenger du ved?

Vi har to tilbud til deg som ønsker å legge ned litt egeninnsats for å sikre varme til vinteren.

Vedtømmer

Fra våre skogsdrifter kan vi av og til selge vedtømmer til vedprodusenter og private kunder. Vedtømmeret leveres som ordinært tømmer kappet i lengder mellom 3,0 og 5,5 meter. Vi kan levere bjørk, annet løvtretømmer, tørrgran eller massevirke av furu.

Tømmeret transporteres til kunden av våre tømmerbiler.

Etterspørselen etter slikt vedtømmer til industri er stor og antas å holde seg stor utover i 2019. Vi har derfor et meget lite volum for privatsalg i 2019, og blir nødt til å prioritere tidligere vedkunder framfor nye.

Bjørk i tømmerlengder 3-5,5m390,- kr/m3 eks. mva
Tørrgran i tømmerlengder 3-5,5m295,- kr/m3 eks. mva

Ved store leveranser av tørrgran, be om tilbud.

Transport kommer i tillegg.
Alle priser eks. mva.

Henvendelser pr e-post: per.almqvist@mev.no eller tlf 93 09 36 35

Vedoner

For innbyggere i Hurdal kommune tilbyr vi også selvhogst av ved. Arbeidene må gjennomføres i løpet av en sommersesong.

Det er utarbeidet en egen avtale som må gjennomgås og undertegnes før arbeidet starter.

Du blir vist et avgrenset område av skogen hvor du kan hogge ved til eget bruk. Pris pr. vedone er kr. 650,- ekskl. mva, tildelingen gjelder én sommer. Hogsten må være ferdig 1. september samme år, og vedhogger forplikter seg til å følge de anvisninger som gis.

Dersom du ønsker vedone kan du kontakte Per Almqvist på telefon  93 09 36 35 , eller vårt hovedkontor på telefon  63 98 89 70.