Aktuelt

Veitjenester

Veitjenester

Trenger du hjelp til vinter- eller sommervedlikeholdet på din skogsbilvei?

På egne eiendommer har vi 360 kilometer med skogsbilveier. I tillegg er vi medeier i ytterligere 70 kilometer med vei.

Nysloddet veiFor at dette veinettet skal kunne dekke det årlige behovet ved forvaltning og drift av eiendommen, er det en forutsetning med et godt årlig veivedlikehold.

Vi har lang kompetanse og mye utstyr for vedlikehold av grusveier. Denne kapasiteten tilbys også til andre veieiere.

Vår erfaring er at det er bedre langsiktig økonomi å holde veiene i orden,framfor å gjennomføre opprustinger med jevne mellomrom.

Vi har derfor konstruert et enkelt slepbart høvelsystem av et høvelskjær og ei etterfølgende gummimatte for et regelmessig, periodevis vedlikehold. Vår erfaring tilsier en kjøring hvert 3 – 4 år. Med denne «Hurdalsslodden» kan vi tilby en meget billig høvling av veier som har noe hjulspor eller er i ferd med å bli gjengrodd av vegetasjon, og vi kan hjelpe deg med å holde veien i orden i årene framover. Forutsetningen for å bruke dette utstyret er at det ikke er for mye stor stein i veiens topplag.

Hvis du i stedet ønsker å benytte ordinær veihøvel, ha vi også slikt utstyr. Lokalt kan vi ta på oss tyngre vedlikehold av veier, inklusiv masselevering, dersom du har behov for det.

Kontakt ole.morten.johansen@mev.no eller Ole Morten Johansen på tlf. 97 05 46 61
-for en uforpliktende samtale dersom du har behov for å ruste opp ditt veinett.