Aktuelt

Kjøretillatelser – Selvbetjeningsbommer

Veitjenester - grusvei

Bombillett via SMS og kjøretillatelser

Veiene benyttes primært til bedriftens næringsvirksomhet som f.eks tømmerhogst, ungskogpleie og jakt. De fleste veiene er låst med bom, men to strekninger er åpnet for allmenheten for de som vil til skogs.

Bestilling av bombillett på SMS

Det er nå mulig å bestille bombillett til Byfellaveien og Jeppedalsveien via SMS. De gamle ordningene med betaling i bomkasse er fjernet på begge steder.

Felles for begge ordningene er at hvis det påtreffes kjøretøy som ikke har løst billett vil man kunne risikere å bli ilagt en kontrollavgift på kr 1000,-.

Priser: Enkelttur kr 40,- Årskort kr 600,-

Årskortet gjelder fra 01.januar til 31.desember!

Byfellaveien

Det vil nå være mulig for allmennheten å kjøre fra Langton til Lomtjern (Flystripa) hele året, ikke bare i skisesongen, ved å løse bombillett via SMS.

Enkelttur:

AVGIFT <mellomrom> ARM15 <mellomrom>SKILTNR→ sendes til 2377

Årskort:

AVGIFT <mellomrom> ARM16 <mellomrom>SKILTNR→ sendes til 2377

Jeppedalsveien

Fra bommen ved barnehagen i Rustad og opp til Lyngtua, er det som tidligere mulig å kjøre etter å ha løst bombillett på samme måte som for Byfellaveien, men med disse kodene:

Enkelttur:

AVGIFT <mellomrom> ARM17 <mellomrom>SKILTNR→ sendes til 2377

Årskort:

AVGIFT <mellomrom> ARM18 <mellomrom>SKILTNR→ sendes til 2377

Fra 1. januar 2020 er det Inatur som benyttes for betaling av bomavgift på Byfellavegen og Jeppedalsvegen. Som tidligere kan man benytte årskortet på Byfellavegen på Jeppedalsvegen og motsatt. Du må nå sende SMS til et annet nummer enn tidligere, og det er ny kode, se plakatene. Nytt er det også at bomavgiften belastes mobilregningen, hvis du ikke ønsker dette kan du betale med Visa og Mastercard på Inatur.no

Årskortet på Byfellaveien gjelder også Jeppedalsveien og omvendt.

Vi tar forbehold om at veien må stenges i perioder hvor kjøring kan skade veien, som f.eks i teleløsingsperioden.

Spørsmål omkring ordningen kan rettes til e-post: hovedkontor@mev.no

Kjøretillatelser på øvrige veier

Våre øvrige veier er normalt låst med bom og krever kjøretillatelse for å kunne benyttes. Dette betyr at selv om bommen er åpen er det ikke tillatt å kjøre på veien og bommen kan bli låst uten varsel.

Veiene benyttes til bedriftens næringsvirksomhet som f.eks tømmerhogst, ungskogpleie og jakt. Veiene kan fritt benyttes av syklister og gående, men all motorisert ferdsel som ikke er godkjent av grunneier er forbudt, herunder f.eks motorsykler, ATV og snøscootere.