Aktuelt

Kjøretillatelser – Selvbetjeningsbommer

Veitjenester - grusvei

Bombillett via SMS og kjøretillatelser

Veiene benyttes til bedriftens næringsvirksomhet som f.eks tømmerhogst, ungskogpleie og jakt.

Bestilling av bombillett på SMS

Det er nå mulig å bestille bombillett til Byfellaveien og Jeppedalsveien via SMS. De gamle ordningene med betaling i bomkasse er fjernet på begge steder.

Felles for begge ordningene er at hvis det påtreffes kjøretøy som ikke har løst billett vil man kunne risikere å bli ilagt en kontrollavgift på kr 1000,-.

Priser: Enkelttur kr 40,- Årskort kr 600,-

Årskortet gjelder fra 01.januar til 31.desember!

Byfellaveien

Det vil nå være mulig for allmennheten å kjøre fra Langton til Lomtjern hele året, ikke bare i skisesongen, ved å løse bombillett via SMS.

Enkelttur:

B75P <mellomrom> skiltnr → sendes til (+47) 474 07 900

Årskort:

B75S <mellomrom> skiltnr → sendes til (+47) 474 07 900

Jeppedalsveien

Fra bommen ved barnehagen i Rustad og opp til Lyngtua, er det som tidligere mulig å kjøre etter å ha løst bombillett på samme måte som for Byfellaveien, men med disse kodene:

Enkelttur:

B74P <mellomrom> skiltnr → sendes til (+47) 474 07 900

Årskort:

B74S <mellomrom> skiltnr → sendes til (+47) 474 07 900

Du mottar elektronisk bombillett pr SMS med informasjon som inneholder nødvendig betalingsinformasjon

Betalingsfrist 14 dager, purring medfører fakturagebyr på kr 50,-.

Årskortet på Byfellaveien gjelder også Jeppedalsveien og omvendt.

Vi tar forbehold om at veien må stenges i perioder hvor kjøring kan skade veien, som f.eks i teleløsingsperioden.

Spørsmål omkring ordningen kan rettes til e-post: hovedkontor@mev.no

Kjøretillatelser på øvrige veier

Våre øvrige veier er normalt låst med bom og krever kjøretillatelse for å kunne benyttes. Dette betyr at selv om bommen er åpen er det ikke tillatt å kjøre på veien og bommen kan bli låst uten varsel.

Veiene benyttes til bedriftens næringsvirksomhet som f.eks tømmerhogst, ungskogpleie og jakt. Veiene kan fritt benyttes av syklister og gående, men all motorisert ferdsel som ikke er godkjent av grunneier er forbudt, herunder f.eks motorsykler, ATV og snøscootere.