Aktuelt

Jordbruk

Jordbruket

Mathiesen Eidsvold Værk ANS eier store jordbruksarealer på Eidsvoll Verk

Lokalisert på Eidsvoll Verk og på Berger bruk i sørenden av Hurdalssjøen eier MEV tilsammen ca 1900 daa jord.

Dette er forpaktet bort til Eidsvoll landbruk AS og drives tradisjonelt med produksjon av korn, poteter og gress.

Kontaktperson Eidsvoll Landbruk AS: Kjetil Langseth tlf 90613820

Kontaktperson MEV: Øystein Løvli E-post: oystein.lovli@mev.no