Aktuelt

Fiske

Fiske i Hurdal

Fiske hos MEV

I tillegg til de vann og vassdrag vi leier ut til lokale JFF, har vi en rekke vann som vi forvalter i egen regi.

Fiske i SvartkulpenFra og med Skrukkelisjøen, over høgda mot Jeppedalen og Øyangen, ligger Lomtjern, Handkleputten, Hekkentjern, Svarttjern, Heggkolltjern, Abborputten og Mærratjern. I disse vannene finnes både abbor og ørret, i Øyangen finner du også røye.

Kart over fiskekortområdet.

Hurdalssjøen

Her er fisket administrert av Hurdalssjøen Fiskeadministrasjon (HFA). Gjennom en Jordskiftedom er det fastsatt bestemmelser for medlemsskap, fiskeregler m.m. dette finner du informasjon om på en rekke steder langs sjøen, på større båtplasser, bensinstasjoner m.m.

Fiskeregler for Hurdalssjøen finner du på inatur.no.

I tiden fra 15. sept til 31. okt er fiske ikke tillatt!

Fiskekort for Hurdalssjøen

Fiskekort kjøpes her på Inatur.no

Fiskekort for vann Mathiesen Eidsvold Værk forvalter i egen regi

Koder for fiskekort på SMS: ARM10 = 1 døgn (kr 60,-), ARM11 = 2 døgn (kr 70,-), ARM12 = 3 døgn (kr 80,-), ARM13 = 7 døgn (kr 150,-) ARM14 = sesongkort (kr 250,-).

Du taster SMS med FISKEKORT <ønsket kode eks ARM10> og sender til nr 2377.

Beløpet trekkes på telefonregningen. Ønsker du ikke det så går du inn på inatur.no og kjøper ønsket fiskekort med bankkort