Aktuelt

Fiske

Fiske i Hurdal

Fiske hos MEV

I tillegg til de vann og vassdrag vi leier ut til lokale JFF, har vi en rekke vann som vi forvalter i egen regi.

Fiske i SvartkulpenFra og med Skrukkelisjøen, over høgda mot Jeppedalen og Øyangen, ligger Lomtjern, Handkleputten, Hekkentjern, Svarttjern, Heggkolltjern, Abborputten og Mærratjern. I disse vannene finnes både abbor og ørret, i Øyangen finner du også røye.

Kart over fiskekortområdet.

Hurdalssjøen

Her er fisket administrert av Hurdalssjøen Fiskeadministrasjon (HFA). Gjennom en Jordskiftedom er det fastsatt bestemmelser for medlemsskap, fiskeregler m.m. dette finner du informasjon om på en rekke steder langs sjøen, på større båtplasser, bensinstasjoner m.m.

Fiskeregler for Hurdalssjøen (kommer snart)

I tiden fra 15. sept til 31. okt er fiske ikke tillatt!

Fiskekort

Fiskekort løses ved hjelp av SMS på din mobiltelefon. Oppslag og info om dette finner du under, men også ved innfarten til området, ved Rustad og langs Skrukkelisjøen. Også i Hurdalssjøen benyttes fiskekortløsning gjennom SMS og mobiltelefon.

Fiskekort for Hurdalssjøen

Kode mellomrom navn, adresse, postnummer

SF69S1  Ola Nordmann, Ørretfaret7, 1234

Send til 474 07 900
Kortet gjelder for 1 person og sesong kr. 100,-

Du mottar en melding fra SMS Pass.
Denne gjelder som fiskekort ved kontroll.
Meldingen inneholder også den betalingsinformasjon du trenger (beløp,kontonummer,KID)
Vennligst betal innen 14 dager for å unngå fakturagebyr på kr. 50,-.

Fiskekort for vann Mathiesen Eidsvold Værk forvalter i egen regi

Koder for fiskekort: SF8D1 = 1 døgn (kr 50,-), SF8D3 = 3 døgn (kr 100,-), SF8Å1 = sesongkort (kr 150,-).

Du taster SMS med ønsket kode, mellomrom , navn, adresse og postnummer og sender til nr 474 07 900.

Du mottar 2 tekstmeldinger fra SMSpass DA, den ene gjelder som fiskekort ved kontroll. Den andre meldingen inneholder betalingsinformasjon (Beløp, kontonummer og KID-nummer.

Vennligst betal innen 14 dager for å unngå fakturagebyr på kr 50,-