Aktuelt

Skog

Mathiesen Eidsvold Værks skoger omfatter totalt ca 350 000 dekar fordelt på 7 kommuner nord i Akershus og sør i Oppland. Hurdalssjøen danner et geografisk midtpunkt på eiendommen. Se kart over eiendommen her.

Sertifisering

Vårt skogbruk er miljøsertifisert etter ISO 14001 med Norsk PEFC Skogstandard. I tillegg er MEV fra 2014 også FSC®-sertifisert og er forpliktet til å følge FSC’s prinsipper og kriterier for skogforvaltning

Mer informasjon

Skogtjenester

Skogtjenester

Vi tar på oss felling av trær i hager og tomterydding av vegetasjon for utbyggere og privatpersoner.

Mer informasjon

Ved

Trenger du ved?

Fra våre skogsdrifter selger vi en del vedtømmer til vedprodusenter og private kunder. Vi tilbyr også selvhogst av ved.

Mer informasjon

Veitjenester

Veitjenester

Vi har lang kompetanse og mye utstyr for vedlikehod av grusveier. Denne kapasiteten tilbys også til andre veieiere.

Mer informasjon

MEV driver en langsiktig forvaltning av en fornybar ressurs gjennom et moderne og miljørettet skogbruk.

Drift av eiendommen er sertifisert gjennom Norsk Skogsertifisering etter kravene i ISO 14001 med de 27 kravpunktene i Norsk Standard for bærkraftig skogbruk som standard. I tillegg krever FSC®-sertifiseringen at MEV følger FSC® sin internasjonale generiske standard inntil en egen Norsk FSC®-standard er på plass.

I vår daglige forvaltning søker vi å bevare den kulturhistorie og de miljøverdier som eiendommen representerer. Forutsetningen for å gjøre dette er at vi nyttiggjør oss moderne hjelpemidler som digitale kart, oppdatert avvirkningsutstyr og gode kommunikasjonshjelpemidler.

Vi legger stor vekt på høy kompetanse og utstrakt delegering blant våre medarbeidere og innleide entreprenører.

I tillegg til arbeid på egen eiendom tilbyr vi tjenester til andre skogeier, veieiere og skogrydding på ulike anlegg og strøm- og telelinjer. Se skogtjenester eller veitjenester.

Fakta skog

Totalt skogareal:ca 350 000 da
Produktivt skogareal:ca 295 000 da
Administrasjon skog:3 personer
Skogsarbeidere:8 personer
Omsetning pr år:ca 38 Mill NOK
Hogstkvantum pr år:ca 76 000 m3
Tynning:ca 12 000 m3
Slutthogst:ca 64 000m3
Lukkede hogster:ca 10 % av årlig hogstareal siden 1984
Egne skogsbilveger:ca 360 km (430 km inkl andelsveier)