Aktuelt

Utmark

Bedriften forvalter ca. 350 000 daa fordelt på 7 kommuner over 2 fylker, fra Hurdalssjøens vannspeil på 176 m.o.h. til Akershus’ høyeste punkt, Fjellsøkampen på 812 m.o.h.

Kjøretillatelser Hurdal

Selvbetjeningsbommer og kjøretillatelser

Her får du informasjon om kjøretillatelser i området.

Damhytta i Hurdal

Hytter

Mathiesen Eidsvold Værk leier ut hytter.

Elg i Skrukkelia

Jakt og fiske

Mathiesen Eidsvold Værk ANS leier ut store arealer til de lokale jeger- og fiskerforeningene Hurdal JFF, Bjerke JFF og Eidsvoll Skog JFF.

Friluftsliv i Hurdal

Friluftsliv

Vil du stresse ned med fiskestang ved et stille vann, og rett og slett bare slappe av?

Mathiesen Eidsvold Værk ANS

Eiendommen har en stor variasjon i topografi, vegetasjon, vilt- og fiskearter, turmuligheter og friluftsliv. Vår avstand til Oslo, 1 time med bil, og 1/2 time fra Gardermoen plasserer oss sentralt, men samtidig uforstyrret.

For å tilrettelegge for lokalbefolkningens tilgang til jakt, fiske og friluftsliv, leier vi ut store arealer til 3 lokale jeger- og fiskerforeninger Hurdal JFF, Bjerke JFF og Eidsvoll Skog JFF. Innen arealene ligger mange fine fiskevann, stort sett med grei adkomst.

Innenfor eiendommen finner man en godt utbygd og vedlikeholdt skiløypenett, og det finnes utallige turmuligheter på stier og gamle hesteveger som i sin tid ble bygget for hånd. Disse stiene og hesteveiene går oftest innom gamle boplasser med interessant kulturhistorie. Vi vil nevne den spesielle finnekulturen, som har sin opprinnelse fra midten av 1600 tallet. På den tiden kom det mange finner fra bl a Savolax, og disse slo seg ned i sydvest-vendte lier med utsikt over vann. På disse plassene dyrket de sin rug vha svedjebruket. Mange slekter i Hurdal har en del av sine røtter fra denne tidsepoken. I tillegg vil vi nevne Glassberget, som ligger inn mot grensen til Toten. I den tiden Hurdal Glassverk var i drift, ble det hentet råstoff til glassverket fra nettopp Glassberget. Glass fra Hurdal er ettertraktet samlerobjekt.

På flere steder finnes gapahuker som er satt opp av lokale krefter. Vi vil også nevne to fantastiske utsiktspunkter i regionen: Fjellsjøkampen og Mistberget. I akseptabel gangavstand fra bilvei kan man herfra få en spektakulær utsikt over det halve indre Østland. Husk å ta med kart og kikkert!

Skrukkelisjøen sett fra middagskollen