Aktuelt

Utviklingsprosjekter

Hurdal sentrum prosjektbilde

Eiendomsutvikling

Mathiesen Eidsvold Værk ANS driver eiendomsutvikling i kommunene Eidsvoll og Hurdal nord for Gardermoen.

Dette er sentrale områder på Romerike, med kort vei til Oslo Lufthavn Gardermoen, tettstedene Eidsvoll Verk, Råholt og Jessheim.  Til Oslo er det mellom en halv og en time med bil fra våre områder.

Befolkningsvekst og behov for nye bolig- og næringsarealer på Romerike er økende, og vi er i arbeid med å utvikle områder til både bolig, næring og fritidsbebyggelse.

Kontaktperson er Jarle Korgerud på mob: 46 42 78 50 eller e-post: jarle.korgerud@mev.no

Se oversikt over våre utviklingsprosjekter her.