Aktuelt

Sertifisering

Skog spirer lyng

Miljøsertifisering hos MEV

MEV har siden våren 2000 vært miljøsertifisert etter ISO 14001. Dette innebærer at vårt skogbruk er miljøsertifisert med «Levende Skog» som standard for et bærekraftig skogbruk.

MEV er med i Norsk Skogsertifisering, en felles miljøsertifisering for flere eiendommer.

Alt tømmer som selges fra eiendommen selges som miljøsertifisert tømmer.

Eiendommen er av en slik størrelse at interne regler i Norsk Skogsertifisering tilsier at vi, i tillegg til internkontroller, har årlig revisjon med revisor fra Norsk skogsertifisering.

Grunntanken i sertifiseringssystemet er at vi i vårt daglige arbeid skal drive en kontinuerlig forbedringsprosess.
Vi søker derfor å holde oss oppdatert på ny kunnskap om miljø og miljøelementer på eiendommen, og sammen med tilbakemeldinger fra de årlige revisjoner, søker vi løpende å bedre vårt miljøarbeid.

Fra 6. januar 2014 er tømmeret fra MEV også FSC®-sertifisert og er forpliktet til å følge FSC’s prinsipper og kriterier for skogforvaltning (Internasjonal generisk standard). (FSC lisenskode FSC-C103857)

Mer informasjon

Last ned HCVF klassifisering av MEV-skog her

 

Sammendrag av MEV – landskapsplan tekstdel finner du her (April 2022)

Ledelsens gjennomgang av miljømål og resultater for 2022 finner du her: Ledelsens gjennomgang 2022