Aktuelt

Jakt

Elg i Skrukkelia

Jakt

Mathiesen Eidsvold Værk har lange tradisjoner for jakt og leier ut store arealer til de lokale jeger- og fiskerforeningene Hurdal JFF, Bjerke JFF og Eidsvoll Skog JFF.

Utmark - jakt og fiske i HurdalElgjakt med løshund har i alle år stått i fremste rekke, og er noe av det mest spennende og utfordrende man kan tenke seg innen jakt. Løshundjakten har i det senere blitt kombinert med noe posteringsjakt, noe som gjør at flere jegere kan inkluderes.

Jakttid: 05.10. – 31.10.

Fra toppnivå tidlig på 90-tallet med ca. 250 fellingstillatelser årlig, er vi nå nede på ca. halve bestanden og kvotene er tilsvarende halvert. Dette skyldes en fragmentering av elgens vinterbeiteområder og viktige trekkruter på Øvre Romerike. Utbygging av Oslo Lufthavn Gardermoen, utvidelse av E-6, Gardermobanen (flytoget), ny RV 35 samt annen nedbygging av viktige arealer for elgstammen, gir store utfordringer for elgforvaltningen.

Harejakten var i tidligere tider ”herrejakten”. Våre store sammenhengende skogområder gir ypperlige forhold for denne sosiale og litt mystiske jaktformen med egen kodeks. En klingende harelos i lange lier, kaffebål og frisk ren høstluft er balsam for mange sjeler.

Jakttid: 10.09. – 28.2.

Fuglejakt er en mer ”one man show” jaktform, men sammen med en god jakthund gir våre skoger ypperlige muligheter. Orrfugl og storfugl er vanlig, men på de høyeste åsryggene kan man bli overrasket over å finne lirype!

Jakttid: 10.9. – 23.12.

Ender, gjess og vadere finnes i mange vann og vassdrag.

Jakttid: 21.08. – 23.12.

Canadagjess er en ressurs som beskattes for lite, og har et betydelig høstingspotensiale.

Jakttid: 10.08. – 23.12.

For ytterligere spørsmål og informasjon ta kontakt med driftsleder skog og utmark Stig Nordli. E-post: stig.nordli@mev.no