Aktuelt

Jakt og fiske

Mathiesen Eidsvold Værk ANS leier ut store arealer til de lokale jeger- og fiskerforeningene Hurdal JFF, Bjerke JFF og Eidsvoll Skog JFF.

Utmark - jakt og fiske i Hurdal

Jakt

Mathiesen Eidsvold Værk har lange tradisjoner for jakt.

Fiskevann

Fiske

Informasjon fiskekort, fiskeregler og fiskevann

Elgjakten

Elgjakt med løshund har i alle år stått i fremste rekke, og er noe av det mest spennende og utfordrende man kan tenke seg innen jakt. Løshundjakten har i det senere blitt kombinert med noe posteringsjakt, noe som gjør at flere jegere kan inkluderes.

Jakttid: 05.10. – 31.10.

Fra toppnivå tidlig på 90-tallet med ca. 250 fellingstillatelser årlig, er vi nå nede på ca. halve bestanden og kvotene er tilsvarende halvert. Dette skyldes en fragmentering av elgens vinterbeiteområder og viktige trekkruter på Øvre Romerike.

Utbygging av Oslo Lufthavn Gardermoen, utvidelse av E-6, Gardermobanen (flytoget), ny RV 35 samt annen nedbygging av viktige arealer for elgstammen, gir store utfordringer for elgforvaltningen.

Mer informasjon

Fiskevann

I tillegg til de vann og vassdrag vi leier ut til lokale JFF, har vi en rekke vann som vi forvalter i egen regi.

  • Skrukkelisjøen
  • Lomtjern
  • Handkleputten
  • Hekkentjern
  • Svarttjern
  • Heggkolltjern
  • Abborputten
  • Mærratjern

Kart over fiskekortområdet

I disse vannene finnes både abbor og ørret, i Øyangen finner du også røye.

Mer informasjon